• 1

    Купи PIXELS

  • 2

    Снимай касовата бележка

  • 3

    Регистрирай я ТУК

Политика за поверителност

Декларация за защита на личните данни

 

1.    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Пауър Брандс ЕООД, оттук нататък наричано ОРГАНИЗАТОР, уважава правото на неприкосновеност на всяко лице, което посещава нашия уебсайт. Сега бихме искали да Ви информираме за видовете данни, които събира ОРГАНИЗАТОРА и как се използват те. Също така ще научите как да упражнявате правата си като субект на данни.  
Всички промени в тази Декларация за защита на данните ще бъдат публикувани на тази страница. Това Ви позволява да се информирате по всяко време какви данни събираме и как ги използваме.

 

 

2.    СЪБИРАНЕ, УПОТРЕБА И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Име на отговорното предприятие: Пауър Брандс ЕООД и "ОРМ Дигитални решения" ЕООД
Адрес на отговорното предприятия: град Пловдив, бул. Дунав No 5  използва личните данни основно, за да предоставя този уебсайт на потребителите си. Всяка допълнителна обработка на данни се извършва единствено въз основа на други законови задължения или разрешения, или ако съответният потребител е дал съгласието си на ОРГАНИЗАТОРА. ОРГАНИЗАТОРЪТ съхранява и обработва данни конкретно за следните цели:
Когато потребителите посещават уебсайта, ОРГАНИЗАТОРЪТ автоматично събира и съхранява определени данни. Това включва: IP адресът или ID номерът на съответното крайно устройство, което ни е нужно за предаването на исканото съдържание (напр. особено съдържание, текст, изображения и продуктова информация, както и файлове за сваляне), дейността на потребителите на уебсайта, вида на крайното устройство, браузъра, както и датата и часа на ползване.
ОРГАНИЗАТОРЪТ  съхранява тази информация най-много за 7 дни с цел разпознаване и преследване на злоупотреби.
ОРГАНИЗАТОРЪТ  също така използва тази информация за подобряване на презентацията, характеристиките и функционалностите на услугата, както и за общи административни цели.
Освен това, ОРГАНИЗАТОРЪТ изтрива или анонимизира данните за употребата, включително IP адресите без забавяне, веднага щом вече не са необходими за горепосочените цели.
Обработката и употребата на данните се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че (1) обработката е нужна за предоставянето на уебсайта; или (2) ОРГАНИЗАТОРЪТ има наложителен и легитимен интерес в осигуряването и подобряването на функционалността и свободната от грешки дейност на уебсайта и неговата адекватност за нуждите на потребителите.
 

 

 

3.    БИСКВИТКИ, ПИКСЕЛИ, ОТПЕЧАТЪЦИ

 

Този уебсайт използва бисквитки и подобни технологии. Технически необходимите бисквитки ще бъдат използвани автоматично. Други бисквитки (или подобни технологии) ще се прилагат само въз основа на вашето предварително съгласие. Можете да намерите повече информация за бисквитките, използвани от нашия уебсайт, и техните цели в нашата Политика за бисквитки. Там ще намерите и информация как да оттеглите съгласието си за в бъдеще.
Предпочитанията ви са зададени за посочения домейн, за браузър и компютър. Следователно, ако посещавате нашия уебсайт и у дома, и на работа, или с различни браузъри, трябва да откажете съхранението на данни на всяко устройство или браузър.

 

 

4.    УЕБ ПРОСЛЕДЯВАНЕ

 

а) Google Analytics
При положение, че сте дали съгласието си, този  уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от  Google, Inc. (“Google”).
За тази цел се инсталира „бисквитка” на вашия компютър. Информацията, генерирана от бисквитката за вашето ползване на уебсайта (включително IP адреса ви) ще бъде прехвърлена на и съхранявана от Google на сървъри в Съединените Щати.

Ние сме активирали IP анонимизацията, това означава, че Google ще отреже/анонимизира последния октет на IP адреса за страни-членки на Европейския Съюз и други страни по Споразумението за Европейската икономическа зона. Само в изключителни случаи се изпраща пълния IP адрес и се скъсява от сървърите на Google в САЩ.19

От името на доставчика на уебсайта, Google използва тази информация, за да анализира вашата употреба на уебсайта, като изготвя доклади за дейността на уебсайта, и предлага други услуги, свързани с дейността по уебсайта и потреблението на интернет, на доставчика на уебсайта.
Google няма да асоциира вашия IP адрес с други данни, притежавани от Google..

 

Възражение срещу събирането на данни:

Можете да предотвратите събирането и използването на данни от страна на Google (бисквитки и IP адрес), като промените настройките на браузъра си или свалите и инсталирате добавката за браузър налична тук: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 
b) Facebook Pixel за персонализирани аудитории
Ние участваме в програмата на Facebook за персонализирани аудитории, което ни позволява да ви показваме персонализирани реклами, когато сте абонирани за Facebook и влезете в профила си. Този инструмент ни позволява да персонализираме рекламите си, въз основа на вашето ползване на уебсайта ни, за да ви показваме реклами специално за вас. С тази цел, ние споделяме вашия e-mail адрес или телефонен номер в криптиран вариант, което позволява на Facebook да ви идентифицира, ако сте абонирани за Facebook.

 

Отказ от събиране на данни:

Освен като промените настройките на браузъра си, можете да настроите преференциите си за рекламите през настройките на Facebook, ако не желаете да получавате реклами във Facebook, базирани на интересите ви.
 

 

 

5.    ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ

 

По всяко време можете да упражните правото си за достъп до вашите данни. Освен това, стига да са изпълнени съответните изисквания, можете да упражните следните права:
•    Право на корекция
•    Право на заличаване
•    Право на ограничаване на обработката
•    Право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните
•    Право на мобилност на данните (от 25 май 2018 г.)

 

Право на отказ

За дейности по обработка на вашите лични данни, извършвани на база легитимен интерес от страна на ОРГАНИЗАТОРА, имате право да възразите срещу такава обработка на вашите лични данни по всяко време по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация. ОРГАНИЗАТОРЪТ ще прекрати обработката, осен ако може да докаже наличието на важни причини, които заслужават защита, които са по-важни от вашите интереси, права и свободи, или ако обработката е необходима за упражняване на или защита от законови искове.

В тези случаи, или ако имате други въпроси или желания във връзка с вашите лични данни, моля изпратете e-mail на адрес: dpo@orm.bg

 

 

6.    УПОТРЕБА НА ДОБАВКИ ЗА СОЦИАЛНИ МЕДИИ

 

Добавките (“plug-ins”) на различни социални мрежи са вградени в нашите уебсайтове.
Асоциираните услуги се предоставят от съответните компании („доставчици”). Това са:  
Facebook се управлява от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). За преглед на добавките на Facebook и техния вид, посетете:  https://developers.facebook.com/docs/plugins
Twitter се управлява от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). За преглед на добавките на Twitter и техния вид, посетете: https://twitter.com/about/resources/buttons
Google+ и  YouTube се осигуряват от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (“Google”). За преглед на добавките на Google+ и техния вид, посетете: https://developers.google.com/+/web/; за добавките на YouTube посетете: https://developers.google.com/youtube/subscribe/
Instagram се осигурява от Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).За преглед на добавките на Instagram и техния вид, посетете: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
LinkedIn се предоставя от LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“LinkedIn”). За преглед на добавките на LinkedIn и техния вид, посетете: https://developer.linkedin.com/plugins#

За подобряване на сигурността на данните ви, когато посещаване нашите уебсайтове, тези добавки представляват бутон за достъп с 2 клика. Тази форма на интеграция гарантира, че когато достъпвате страница в нашия уебсайт, която съдържа такава добавка, вие не сте свързвате автоматично със сървърите на доставчиците. Само ако активирате добавката и така позволите трансфера на данни, браузърът ще създаде пряка връзка със сървърите на доставчиците. Съдържанието на различните добавки тогава се прехвърля директно от доставчика към вашия браузър и се показва на екрана.  
Добавката казва на доставчика коя от нашите уеб страници сте достъпили. Ако докато разглеждане нашия уебсайт сте влезли с потребителския си профил към съответния доставчик, той ще може да съпостави информацията, която достъпвате, с вашия потребителски профил. При използване на която и да е от функциите на добавката (напр. бутона „Харесвам”, оставяне на коментар), тази информация също ще бъде прехвърлена от браузъра директно към доставчика.

Допълнителна информация за събирането и употребата на данни от доставчиците и вашите права и възможности за защита на личната ви неприкосновеност при тези обстоятелства, може да бъде открита в политиките за лична неприкосновеност/защита на данните на доставчиците:  
Политика  за лична неприкосновеност/защита на данните на Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Политика  за лична неприкосновеност/защита на данните на Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Политика  за лична неприкосновеност/защита на данните на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg&fg=1
Политика  за лична неприкосновеност/защита на данните на Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
Политика  за лична неприкосновеност/защита на данните на LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=%7Berror-page%7D-privacy-policy

Посещавайки нашия уеб сайт, приемаш да използваш "бисквитки" (cookies).

Научи повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.